Friday, September 6, 2013

Mencari Teman Dan Berpartner

dalam dunia usaha, mencari teman dan berpartner merupakan hal yang sangat penting. dengan adanya partner usaha, akan meningkatkan hasil yang sangat besar guna peningkatan usaha.

Jangan takut untuk mencari partner atau menggaji karyawan. Jangan berusaha mengerjakan semuanya sendiri. Masing-masing orang mempunyai kelebihan dan kekurangan, carilah teman atau karyawan yang dapat menutupi kelemahan dan kekurangan. bentuk tim yang kuat dalam segala bidang.

Jangan takut tidak dapat menggaji karyawan, rezeki mereka telah diatur oleh Allah Subhaanahu Wata’aala, kita hanya sarana saja. Justru dengan melibatkan orang lain  rezeki akan lebih baik dan lebih barokah daripada dikerjakan sendirian.

No comments:

Post a Comment